นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร (คณะกรรมการฯ ก.ช.ภ.อ สิรินธร) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอสิรินธร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอำเภอสิรินธร ชั้น ๒ จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง คณะกรรมการบริหา.. [2020-03-27 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลูกพันธุ์กุ้งก.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอบุณฑริก ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  พบปะเกษตรกรผู้เลี้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้จัดประชุมนัดหมายคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองเซเป็ด .. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน  ไปตรวจสอบความพร้อมของแหล่งน้ำ พบว่าคณะกรรมการบริหา.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด.. [2020-03-25 ]
อ่านทั้งหมด 

นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร (คณะกรรมการฯ ก.ช.ภ.อ สิรินธร) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอสิรินธร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอำเภอสิรินธร ชั้น ๒ จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2020-03-25  |  อ่าน: 48 ครั้ง

 

 วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร (คณะกรรมการฯ ก.ช.ภ.อ สิรินธร) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอสิรินธร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอำเภอสิรินธร ชั้น ๒ จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธาน
     ซึ่งในวันนี้ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเห็นชอบให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรพื้นที่นาข้าว และพืชไร่ ในเขตพื้นที่อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี