นายสุวิทย์ พัชนี นักวิชาการประมง กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอโขงเจียม (ก.ช.ภ.จ.อ) จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง คณะกรรมการบริหา.. [2020-03-27 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลูกพันธุ์กุ้งก.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอบุณฑริก ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  พบปะเกษตรกรผู้เลี้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้จัดประชุมนัดหมายคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองเซเป็ด .. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน  ไปตรวจสอบความพร้อมของแหล่งน้ำ พบว่าคณะกรรมการบริหา.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด.. [2020-03-25 ]
อ่านทั้งหมด 

นายสุวิทย์ พัชนี นักวิชาการประมง กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอโขงเจียม (ก.ช.ภ.จ.อ) จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2020-03-25  |  อ่าน: 70 ครั้ง

 

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุวิทย์ พัชนี นักวิชาการประมง กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอโขงเจียม (ก.ช.ภ.จ.อ)โดยมีนายปรีดา อุ่นอุดม เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านประมง มีเกษตรกรที่เข้าหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามระเบียบฯจำนวน 45 ราย พื้นที่เสียหาย 30.07 ไร่ วงเงินช่วยเหลือ 131,270.75 บาท ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอต่อคณะกรรมการฯ ก.จ.ภ.จ.อบ.(จังหวัดอุบลราชธานี) เพื่อให้ความช่วยเหลือ ต่อไป