นายสุวิทย์ พัชนี นักวิชาการประมง กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอโขงเจียม (ก.ช.ภ.จ.อ) จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอเดชอุดม พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับฯ จากสำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-07-09 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ ดำเนินการปล่อยพันธ์.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำทิ้งของโรงงาน บริษัท อ.. [2020-07-08 ] การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจน ตามโครงการ "ครัวเรือนพ้นจน คนอุบล.. [2020-07-08 ] ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์,และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ  หาช.. [2020-07-08 ] ระมงอำเภอสิรินธร ร่วมพิธีเปิดงานตลาดต้องชม "ตลาดเมืองเรืองแสง" พร้อมเย.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ ต.สีวิเชียร สำรวจตรวจสอบการดำเนินกิจการเพา.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 .. [2020-07-08 ]  ประมงอำเภอสิรินธร พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัต.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมจัดนิทรรศการให้บริการประชาชน ร่วมกับส่วนราชการ ห.. [2020-07-08 ]
อ่านทั้งหมด 

นายสุวิทย์ พัชนี นักวิชาการประมง กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอโขงเจียม (ก.ช.ภ.จ.อ) จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2020-07-08  |  อ่าน: 125 ครั้ง

 

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุวิทย์ พัชนี นักวิชาการประมง กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอโขงเจียม (ก.ช.ภ.จ.อ)โดยมีนายปรีดา อุ่นอุดม เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านประมง มีเกษตรกรที่เข้าหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามระเบียบฯจำนวน 45 ราย พื้นที่เสียหาย 30.07 ไร่ วงเงินช่วยเหลือ 131,270.75 บาท ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอต่อคณะกรรมการฯ ก.จ.ภ.จ.อบ.(จังหวัดอุบลราชธานี) เพื่อให้ความช่วยเหลือ ต่อไป