นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าประชุมคณะกรรมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอสว่างวีระวงศ์(ก.ช.ภ.อ.สว่างวีระวงศ์) เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ ปี ๒๕๖๒

ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง คณะกรรมการบริหา.. [2020-03-27 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลูกพันธุ์กุ้งก.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอบุณฑริก ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  พบปะเกษตรกรผู้เลี้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้จัดประชุมนัดหมายคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองเซเป็ด .. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน  ไปตรวจสอบความพร้อมของแหล่งน้ำ พบว่าคณะกรรมการบริหา.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด.. [2020-03-25 ]
อ่านทั้งหมด 

นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าประชุมคณะกรรมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอสว่างวีระวงศ์(ก.ช.ภ.อ.สว่างวีระวงศ์) เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ ปี ๒๕๖๒ 

 เผยเเพร่: 2020-03-25  |  อ่าน: 76 ครั้ง

 

  วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าประชุมคณะกรรมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอสว่างวีระวงศ์(ก.ช.ภ.อ.สว่างวีระวงศ์) เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ ปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสุทิน งามเลิศ นายอำเภอสว่างวีระวงศ์ เป็นประธาน 
     ซึ่งในวันนี้คณะกรรมการฯ ก.ช.ภ.อ สว่างวีระวงศ์ ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อุทกภัยด้านการประมง ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕ ราย พื้นที่ช่วยเหลือ จำนวน ๓.๓๐ ไร่ วงเงินขอรับการช่วยเหลือ ๑๓,๙๔๒.๕๐ บาท  โดยขอรับสนับสนุนงบประมาณการช่วยเหลือจากจังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป