นางสาวปวริศา บุตรนามท้าว ประมงอำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือ เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๒ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลและคาจิกิ

ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง คณะกรรมการบริหา.. [2020-03-27 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลูกพันธุ์กุ้งก.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอบุณฑริก ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  พบปะเกษตรกรผู้เลี้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้จัดประชุมนัดหมายคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองเซเป็ด .. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน  ไปตรวจสอบความพร้อมของแหล่งน้ำ พบว่าคณะกรรมการบริหา.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด.. [2020-03-25 ]
อ่านทั้งหมด 

นางสาวปวริศา บุตรนามท้าว ประมงอำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือ เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๒ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลและคาจิกิ 

 เผยเเพร่: 2020-03-25  |  อ่าน: 86 ครั้ง

 

 ( ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐น.นางสาวปวริศา บุตรนามท้าว ประมงอำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วย นางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน นางสาววิภา กาญจนารักษ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน  นายสันติภาพ กวีกรณ์ นักวิชาการประมง นายวุฒิชาติ เชื้อชม เจ้าพนักงานประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือ เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๒ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลและคาจิกิ โดยร่วมปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเพิ่มแหล่งอาหารสัตว์น้ำภายในพื้นที่หนองบ่อแบง. ๑๔ ไร่ บ้านโนนบ่อแบง จำนวน ๕๐ ถุง  เเละมอบจุลินทรีย์ ปม.๑ เเก่เกษตรกร ซึ่งภายในงานมีซุ้มนิทรรศการให้บริการความรู้เเละมอบปัจจัยการเกษตร จากสำนักงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ห้างร้านเอกชน ณ โรงเรียนท่าบอแบง ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนาย ไพโรจน์ ศรีทานันท์ ผู้ช่วยเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน