นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ประชุมประชาคมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯณ ศาลาประชาคมบ้านหนองเหล่า อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง คณะกรรมการบริหา.. [2020-03-27 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลูกพันธุ์กุ้งก.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอบุณฑริก ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  พบปะเกษตรกรผู้เลี้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้จัดประชุมนัดหมายคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองเซเป็ด .. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน  ไปตรวจสอบความพร้อมของแหล่งน้ำ พบว่าคณะกรรมการบริหา.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด.. [2020-03-25 ]
อ่านทั้งหมด 

นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ประชุมประชาคมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯณ ศาลาประชาคมบ้านหนองเหล่า อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2020-03-25  |  อ่าน: 84 ครั้ง

 

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ประชุมประชาคมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองเหล่า   อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี  จากเกษตรกรที่ยื่นเอกสาร กษ 01 จำนวน 10 ราย อนุกรรมการตรวจสอบคัดกรองเหลือเพียง 3 ราย เนื่องจากเนื้อที่บ่อปลาทับซ้อนกับนาข้าวจึงมีมติให้ยกเลิก กษ 01 จำนวน 6 ราย ส่วนรายสุดท้ายไม่มีทะเบียนฟาร์ม