นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน  ดำเนินการประชุมประชาคมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ณ ศาลาประชาคม ม.11 และ 12 บ้านศรีบัว ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง คณะกรรมการบริหา.. [2020-03-27 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลูกพันธุ์กุ้งก.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอบุณฑริก ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  พบปะเกษตรกรผู้เลี้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้จัดประชุมนัดหมายคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองเซเป็ด .. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน  ไปตรวจสอบความพร้อมของแหล่งน้ำ พบว่าคณะกรรมการบริหา.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด.. [2020-03-25 ]
อ่านทั้งหมด 

นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน  ดำเนินการประชุมประชาคมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ณ ศาลาประชาคม ม.11 และ 12 บ้านศรีบัว ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2020-03-25  |  อ่าน: 65 ครั้ง

 

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน  ดำเนินการประชุมประชาคมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ณ ศาลาประชาคม ม.11 และ 12 บ้านศรีบัว ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน  มีผู้ร่วมประชุม 46 คน  เกษตรกรรับทราบเงื่อนไขตามระเบียบฯ และประกาศของอำเภอเขื่องใน  ลงมติยืนยันข้อมูลผู้เสียหายจริง และไม่มีผู้ใดคัดค้าน ผู้ใหญ่บ้านจึง ดำเนินการ ปิดประกาศ ให้เกษตรกรในหมู่บ้านได้รับทราบข้อมูลตามลำดับค