และนางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เดินทาง และร่วมมอบพันธุ์ปลานิลแก่เกษตรกร ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

และนางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เดินทาง และร่วมมอบพันธุ์ปลานิลแก่เกษตรกร ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 80 ครั้ง

 

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้จังหวัดนครสวรรค์ และฟาร์มปลาตาคลีใหญ่พันธุ์ปลา ได้เดินทางมามอบลูกพันธุ์ปลานิลดำพระสังข์ จำนวน ๑๑๖ ถุง ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังที่ประสบปัญหาปลานิลที่เลี้ยงในกระชังตายในพื้นที่อำเภอสว่างวีระวงศ์  จำนวน ๔๑ ราย ณ วัดบ้านแพง หมู่ที่ ๔ ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสุพัฒน์ ศรีพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต ๔ อุบลราชธานี นายกิตติพงษ์ ลีลาศสง่างาม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เดินทาง และร่วมมอบพันธุ์ปลานิลแก่เกษตรกร