นางอัจฉราภรณ์ อมรสิน เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ประชาคมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล และพายุคาจิกิ

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

นางอัจฉราภรณ์ อมรสิน เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ประชาคมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล และพายุคาจิกิ 

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 35 ครั้ง

 

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางอัจฉราภรณ์ อมรสิน เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ประชาคมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล และพายุคาจิกิ ในพื้นที่ตำบลนาโพธิ์กลาง ณ ศาลาวัดนาโพธิ์ใต้ หมู่ที่ 2 บ้านนาโพธิ์ใต้ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม ซึ่งมีเกษตรกรได้รับความเสียหาย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติด้านประมง จำนวน 45 ราย เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป