นายกิตติพงษ์ลีลาศสง่างาม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมประชุมการติดตามสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ]
อ่านทั้งหมด 

นายกิตติพงษ์ลีลาศสง่างาม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมประชุมการติดตามสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2020-03-27  |  อ่าน: 57 ครั้ง

 

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น นายกิตติพงษ์ลีลาศสง่างาม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมประชุมการติดตามสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี มีการประชุมร่วม Conference 6 หน่วย
1.ศปภ.แห่งชาติ กรุงเทพฯ 
2.ศปภ.ช.(ส่วนหน้า)
3.จังหวัดอุบลราชธานี 4. จังหวัดยโสธร 
5.จังหวัดร้อยเอ็ด
6.จังหวัดศรีสะเกษ