นายกิตติพงษ์ลีลาศสง่างาม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมประชุมการติดตามสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับประมงอำเภอน้ำยืน ร่ว.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอเขื่องใน น ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ฝายคอเพียน้อ.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ทำนบห้วยน้ำก่.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับคณะกรรมการฯแหล่งน้ำจัดสร้างกร่ำเพิ่มเติมและสำร.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับคณะกรรมการฯแหล่งน้ำ ลองพื้นที่สร้างกร่ำเพื่อเป.. [2020-07-13 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธา.. [2020-07-13 ] ระมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ตำบลหนองเหล่า ติดตามเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎ.. [2020-07-13 ] ล ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ผู้รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเขมราฐ ร่วมกับศูนย์ว.. [2020-07-13 ] การประชุมหารือวางแผนการเตรียมจัดงานและลงพื้นที่ดูสถานที่บริเวณที่จัดงา.. [2020-07-10 ] การประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการ.. [2020-07-10 ]
อ่านทั้งหมด 

นายกิตติพงษ์ลีลาศสง่างาม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมประชุมการติดตามสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2020-07-10  |  อ่าน: 89 ครั้ง

 

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น นายกิตติพงษ์ลีลาศสง่างาม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมประชุมการติดตามสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี มีการประชุมร่วม Conference 6 หน่วย
1.ศปภ.แห่งชาติ กรุงเทพฯ 
2.ศปภ.ช.(ส่วนหน้า)
3.จังหวัดอุบลราชธานี 4. จังหวัดยโสธร 
5.จังหวัดร้อยเอ็ด
6.จังหวัดศรีสะเกษ