นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบอำเภอเภอเหล่าเสือโก้ก ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเภอเหล่าเสือโก้ก

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ]
อ่านทั้งหมด 

นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบอำเภอเภอเหล่าเสือโก้ก ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเภอเหล่าเสือโก้ก 

 เผยเเพร่: 2020-03-27  |  อ่าน: 49 ครั้ง

 

วันที่ 3 ตุลาคม  2562 นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบอำเภอเภอเหล่าเสือโก้ก ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเภอเหล่าเสือโก้ก (กชภอ) ณ หอประชุมเหล่าพยัคฆ์ อำเภอเหล่าเสือโก้ก  หารือเรื่องประกาศภัยฯ อำเภอเหล่าเสือโก้ก ที่ไม่มีใจความเกี่ยวข้องด้านประมง จึงเปิดประเด็นหารือ กชภอ มีมติรับรองเป็นภัยด้านประมงด้วย จึงรายงานผลการตรวจสอบ กษ01 ทั้ง หมดปรากฎว่าผ่านหลักเกณฑ์ เพียงสองราย รายงานเป็น กษ 02 และจะทำการประชาคมตามลำดับ