นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบอำเภอเภอเหล่าเสือโก้ก ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเภอเหล่าเสือโก้ก

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับประมงอำเภอน้ำยืน ร่ว.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอเขื่องใน น ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ฝายคอเพียน้อ.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ทำนบห้วยน้ำก่.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับคณะกรรมการฯแหล่งน้ำจัดสร้างกร่ำเพิ่มเติมและสำร.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับคณะกรรมการฯแหล่งน้ำ ลองพื้นที่สร้างกร่ำเพื่อเป.. [2020-07-13 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธา.. [2020-07-13 ] ระมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ตำบลหนองเหล่า ติดตามเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎ.. [2020-07-13 ] ล ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ผู้รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเขมราฐ ร่วมกับศูนย์ว.. [2020-07-13 ] การประชุมหารือวางแผนการเตรียมจัดงานและลงพื้นที่ดูสถานที่บริเวณที่จัดงา.. [2020-07-10 ] การประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการ.. [2020-07-10 ]
อ่านทั้งหมด 

นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบอำเภอเภอเหล่าเสือโก้ก ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเภอเหล่าเสือโก้ก 

 เผยเเพร่: 2020-07-10  |  อ่าน: 90 ครั้ง

 

วันที่ 3 ตุลาคม  2562 นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบอำเภอเภอเหล่าเสือโก้ก ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเภอเหล่าเสือโก้ก (กชภอ) ณ หอประชุมเหล่าพยัคฆ์ อำเภอเหล่าเสือโก้ก  หารือเรื่องประกาศภัยฯ อำเภอเหล่าเสือโก้ก ที่ไม่มีใจความเกี่ยวข้องด้านประมง จึงเปิดประเด็นหารือ กชภอ มีมติรับรองเป็นภัยด้านประมงด้วย จึงรายงานผลการตรวจสอบ กษ01 ทั้ง หมดปรากฎว่าผ่านหลักเกณฑ์ เพียงสองราย รายงานเป็น กษ 02 และจะทำการประชาคมตามลำดับ