นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ, ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และ ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเขตพื้นที่อำเภอสิรินธร

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ, ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และ ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเขตพื้นที่อำเภอสิรินธร  

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 57 ครั้ง

 

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ, ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และ ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเขตพื้นที่อำเภอสิรินธร ได้สรุปรายงานความเสียหายเบื้องต้น ๕ ตำบล ๖๖ หมู่บ้าน ซึ่งมีความเสียหายด้านประมงบ่อปลา ๕๘ บ่อ กระชังปลา ๔,๐๓๘ ตารางเมตร พร้อมฝากแจ้งผู้นำชุมชนแจ้งให้เกษตรกรยื่นแบบกษ.๐๑ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อจะได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามขั้นตอนต่อไป