นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเขื่องใน สรุปรายงานความเสียหายเบื้องต้นพร้อมนำข้อสรุปในที่ประชุม กชภอ

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ]
อ่านทั้งหมด 

นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเขื่องใน สรุปรายงานความเสียหายเบื้องต้นพร้อมนำข้อสรุปในที่ประชุม กชภอ 

 เผยเเพร่: 2020-03-27  |  อ่าน: 23 ครั้ง

 

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเขื่องใน สรุปรายงานความเสียหายเบื้องต้นทั้งสิ้น 16 ตำบล 49 หมู่บ้าน 415 ราย 553 บ่อ พร้อมนำข้อสรุปในที่ประชุม กชภอ เรื่องการประกาศภัยพิบัติด้านประมง จากประกาศฉบับที่ 1 จนถึงฉบับล่าสุดมาประกอบกันเป็นหลักฐานอ้างอิงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร การรับเอกสาร กษ 01 ชี้แจงขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารตามหลักเกณฑ์ การตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการฯ ให้คำแนะนำการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ทบ.1) แผนที่-พิกัดฟาร์ม และรายละเอียดหลักฐานที่ต้องนำมายื่นให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกรมประมง