นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์  ประมงอำเภอเดชอุดม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเดชอุดม (ก.ช.ภ.อ.เดชอุดม)

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับประมงอำเภอน้ำยืน ร่ว.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอเขื่องใน น ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ฝายคอเพียน้อ.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ทำนบห้วยน้ำก่.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับคณะกรรมการฯแหล่งน้ำจัดสร้างกร่ำเพิ่มเติมและสำร.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับคณะกรรมการฯแหล่งน้ำ ลองพื้นที่สร้างกร่ำเพื่อเป.. [2020-07-13 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธา.. [2020-07-13 ] ระมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ตำบลหนองเหล่า ติดตามเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎ.. [2020-07-13 ] ล ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ผู้รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเขมราฐ ร่วมกับศูนย์ว.. [2020-07-13 ] การประชุมหารือวางแผนการเตรียมจัดงานและลงพื้นที่ดูสถานที่บริเวณที่จัดงา.. [2020-07-10 ] การประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการ.. [2020-07-10 ]
อ่านทั้งหมด 

นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์  ประมงอำเภอเดชอุดม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเดชอุดม (ก.ช.ภ.อ.เดชอุดม)  

 เผยเเพร่: 2020-07-10  |  อ่าน: 129 ครั้ง

 

วันที่ 1 ตุลาคม 2562เวลา 10.00 น. นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์  ประมงอำเภอเดชอุดม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเดชอุดม (ก.ช.ภ.อ.เดชอุดม) เพื่อพิจารณาแนวทางการสำรวจการให้ความช่วยเหลือของท้องถิ่น/เงินทดลองราชการฯ (การรับรองสภาพความเสียหาย ระเบียบข้อกฎหมาย) และตรวจสอบเขตประกาศให้ความช่วยเหลือ ณ ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นอำเภอเดชอุดม  อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายนคร  ศิริปริญญานันท์  นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานที่ประชุม