นางอัจฉราภรณ์  อมรสิน  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และคณะ พร้อมด้วย นายภราดร  เอียดแก้ว  ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ออกหน่อยช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแล ผู้ประสบภัย  ครั้งที่ 2 ณ บริเวณวัดบ้านท่าสนามชัย หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับประมงอำเภอน้ำยืน ร่ว.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอเขื่องใน น ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ฝายคอเพียน้อ.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ทำนบห้วยน้ำก่.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับคณะกรรมการฯแหล่งน้ำจัดสร้างกร่ำเพิ่มเติมและสำร.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับคณะกรรมการฯแหล่งน้ำ ลองพื้นที่สร้างกร่ำเพื่อเป.. [2020-07-13 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธา.. [2020-07-13 ] ระมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ตำบลหนองเหล่า ติดตามเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎ.. [2020-07-13 ] ล ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ผู้รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเขมราฐ ร่วมกับศูนย์ว.. [2020-07-13 ] การประชุมหารือวางแผนการเตรียมจัดงานและลงพื้นที่ดูสถานที่บริเวณที่จัดงา.. [2020-07-10 ] การประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการ.. [2020-07-10 ]
อ่านทั้งหมด 

นางอัจฉราภรณ์  อมรสิน  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และคณะ พร้อมด้วย นายภราดร  เอียดแก้ว  ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ออกหน่อยช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแล ผู้ประสบภัย  ครั้งที่ 2 ณ บริเวณวัดบ้านท่าสนามชัย หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2020-07-10  |  อ่าน: 128 ครั้ง

 

วันที่  26 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นางอัจฉราภรณ์  อมรสิน  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และคณะ พร้อมด้วย นายภราดร  เอียดแก้ว  ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี) ออกหน่อยช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแล ผู้ประสบภัย  ครั้งที่ 2 ณ บริเวณวัดบ้านท่าสนามชัย หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี เพื่อให้บริการคำแนะนำการด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหลังน้ำลด แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำ และเพิ่มความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ในแหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณหนองจอก บ้านท่าสนามชัย ต่อไป