นางอัจฉราภรณ์  อมรสิน  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และคณะ พร้อมด้วย นายภราดร  เอียดแก้ว  ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ออกหน่อยช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแล ผู้ประสบภัย  ครั้งที่ 2 ณ บริเวณวัดบ้านท่าสนามชัย หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ]
อ่านทั้งหมด 

นางอัจฉราภรณ์  อมรสิน  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และคณะ พร้อมด้วย นายภราดร  เอียดแก้ว  ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ออกหน่อยช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแล ผู้ประสบภัย  ครั้งที่ 2 ณ บริเวณวัดบ้านท่าสนามชัย หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2020-03-27  |  อ่าน: 71 ครั้ง

 

วันที่  26 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นางอัจฉราภรณ์  อมรสิน  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และคณะ พร้อมด้วย นายภราดร  เอียดแก้ว  ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี) ออกหน่อยช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแล ผู้ประสบภัย  ครั้งที่ 2 ณ บริเวณวัดบ้านท่าสนามชัย หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี เพื่อให้บริการคำแนะนำการด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหลังน้ำลด แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำ และเพิ่มความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ในแหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณหนองจอก บ้านท่าสนามชัย ต่อไป