นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์ ประมงอำเภอเดชอุดม พบปะให้กำลังใจ  สรุปข้อมูลความเสียหาย ชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือ สร้างความเข้าใจกับเกษตรกรที่ประสบอุทักภัยด้านประมง

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมทบทวนโครงการตามแผนปฏิบัต.. [2020-04-08 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสอบถามข้อมูลกับคณะกรรมการแหล่งน.. [2020-04-07 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ติดตาม และมอบอาหารกุ้งก้.. [2020-04-07 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์ ประมงอำเภอเดชอุดม พบปะให้กำลังใจ  สรุปข้อมูลความเสียหาย ชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือ สร้างความเข้าใจกับเกษตรกรที่ประสบอุทักภัยด้านประมง 

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 104 ครั้ง

 

วันที่ 22-23 กันยายน 2562 นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์ ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ตำบลเมืองเดช  ตำบลโพนงาม และตำบลท่าโพธิ์ศรี  อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้พบปะ ให้กำลังใจ  สรุปข้อมูลความเสียหาย ชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือ สร้างความเข้าใจกับเกษตรกรที่ประสบอุทักภัยด้านประมง และรับแบบ กษ.01(ด้านประมง) ซึ่งรวมทั้ง  3 ตำบล มีเกษตรกรส่งแบบ กษ 01(ด้านประมง) จำนวน  480 ชุด เบื้องต้น เพื่อดำเนินการคัดกรองเกษตรกรที่เข้าหลักเกณฑ์ที่กรมประมงกำหนด และจะดำเนินการ การให้ความช่วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป