นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ติดตาม ชี้แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแก่ราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลบุ่งมะแลง  อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมทบทวนโครงการตามแผนปฏิบัต.. [2020-04-08 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสอบถามข้อมูลกับคณะกรรมการแหล่งน.. [2020-04-07 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ติดตาม และมอบอาหารกุ้งก้.. [2020-04-07 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ติดตาม ชี้แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแก่ราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลบุ่งมะแลง  อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 168 ครั้ง

 

วันที่ 17 กันยายน 2562 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับ นายทรงวุฒิ แสงสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ติดตาม ชี้แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแก่ราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลบุ่งมะแลง  อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำมูล ประสบปัญหากระชังปลาขาด และทยอยตาย จำนวน 6 ราย จากการสัมภาษณ์ข้อมูล พบว่า ในห้วงระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2562 ปริมาณน้ำในแม่น้ำมูล มีปริมาณสูงมากจากการที่ฝนตกจากพายุระดับ 3 (โซนร้อน) “โพดุล”และดีเปรสชั่น “คาจิกิ”ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก ต่อเนื่องกันหลายวัน ส่งผลกระทบให้กระแสน้ำในแม่น้ำมูลไหลเชี่ยวพัดพาขอนไม้มาปะทะกระชังเลี้ยงปลานิลของราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลบุ่งมะแลงได้รับความเสียหายกระชังขาด ปลาที่เลี้ยงไว้หลุดรอดออกจากกระชัง จำนวน 2 ราย จำนวนกระชัง 4 กระชัง พื้นที่เสียหาย 42 ตารางเมตร มูลค่าความเสียหาย 132,400 บาท เหตุเกิดเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 นอกจากนี้กระแสน้ำยังพัดพาตะกอนต่างๆ เช่น ตะกอนดิน ส่งผลกระทบให้น้ำในแม่น้ำมูลเปลี่ยนสีจากสีขาวเป็นสีขาวขุ่น ปลาที่เลี้ยงในกระชังของเกษตรกร จำนวน 6 ราย เริ่มลอยหัวและทยอยตายเหตุเกิดเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 
และประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ได้ให้คำแนะนำราษฎรที่ประสบปัญหาปลานิลที่เลี้ยงในกระชังลอยหัว สำหรับราษฎรที่เลี้ยงปลาในกระชังแล้วมีเครื่องเพิ่มอากาศให้ดำเนินการเปิดเครื่องเพิ่มอากาศ ราษฎรที่ไม่มีเครื่องเพิ่มอากาศให้ดำเนินการติดตั้งเครื่องเพิ่มอากาศ และหากระชังมาแบ่งปลานิลออกจากกระชังที่เลี้ยงอยู่ เพื่อลดปริมาณปลาที่เลี้ยงในกระชังไม่ให้หนาแน่น