นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์ ประมงอำเภอเดชอุดม เข้าร่วมประชุมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเดชอุดม

ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง คณะกรรมการบริหา.. [2020-03-27 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลูกพันธุ์กุ้งก.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอบุณฑริก ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  พบปะเกษตรกรผู้เลี้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้จัดประชุมนัดหมายคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองเซเป็ด .. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน  ไปตรวจสอบความพร้อมของแหล่งน้ำ พบว่าคณะกรรมการบริหา.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด.. [2020-03-25 ]
อ่านทั้งหมด 

นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์ ประมงอำเภอเดชอุดม เข้าร่วมประชุมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเดชอุดม  

 เผยเเพร่: 2020-03-25  |  อ่าน: 65 ครั้ง

 

วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น.นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์ ประมงอำเภอเดชอุดม เข้าร่วมประชุมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเดชอุดม เพื่อสรุปสถานการณ์และวางแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  และได้รายงานการรับแจ้งเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายด้านประมง เบื้องต้นจากผู้นำหมู่บ้านจำนวน  6 ตำบล ได้แก่ ตำบลกลาง  เมืองเดช ท่าโพธิ์ศรี  โนนสมบูรณ์  โพนงาม และตำบลตบหู  มีเกษตรกรได้รับความเสียหาย จำนวน  1,531  ราย  พื้นที่เสียหาย 1,641 ไร่ มูลค่าความเสียหาย ประมาณ  13,000,000 บาท และจากกาประชุมมีผู้นำหมู่บ้านได้แจ้งว่า จะรายงานความเสียหายเพิ่มเติม อีกรอบเพื่อการสำรวจข้อมูลจะได้ไม่ตกหล่น  โดยประชุมที่ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นอำเภอเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายนคร  ศิริปริญญานันท์ เป็นประธานที่ประชุม