นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเบื้องต้น, ชี้แจงขั้นตอนการยื่นความจำนงเพื่อรับความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเบื้องต้น, ชี้แจงขั้นตอนการยื่นความจำนงเพื่อรับความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร  

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 112 ครั้ง

 

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ นายสนอง มะลัยขวัญนายอำเภอสิรินธร พร้อมด้วย นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรอำเภอสิรินธร และ นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเบื้องต้น, ชี้แจงขั้นตอนการยื่นความจำนงเพื่อรับความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร (พืช, ประมง) รับฟังปัญหาความเดือดร้อนด้านต่างๆ ของราษฎร พร้อมมอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม ณ บ้านหนองเบ็น, บ้านดอนชี, บ้านคันไร่ใต้, บ้านดอนม่วง และบ้านปากบุ่ง ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี