นายแหลมทอง เอมโอษฐ์ ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้เเก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นทีตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ]
อ่านทั้งหมด 

นายแหลมทอง เอมโอษฐ์ ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้เเก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นทีตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2020-03-27  |  อ่าน: 97 ครั้ง

 

วันที 13 กันยายน 2562 นายแหลมทอง เอมโอษฐ์ ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดของศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันเเละปราบปรามประมงน้ำจืดสิรินธร ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้เเก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมจาก พายุ โพดุล เเละ คาจิกิ ในพื้นทีตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี