สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง จัดประชุมคณะกรรมการประมงประจำอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562

ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง คณะกรรมการบริหา.. [2020-03-27 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลูกพันธุ์กุ้งก.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอบุณฑริก ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  พบปะเกษตรกรผู้เลี้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้จัดประชุมนัดหมายคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองเซเป็ด .. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน  ไปตรวจสอบความพร้อมของแหล่งน้ำ พบว่าคณะกรรมการบริหา.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด.. [2020-03-25 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง จัดประชุมคณะกรรมการประมงประจำอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562  

 เผยเเพร่: 2020-03-25  |  อ่าน: 95 ครั้ง

 

วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง จัดประชุมคณะกรรมการประมงประจำอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายประเสริฐ มั่นศิริ ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน เพื่อพิจารณาประกาศเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
1. อ่างเก็บน้ำห้วยวังแดง ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร
2 ลำน้ำมูลท่าน้ำวัดโพธิ์ตาก เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 
3. ลำน้ำมูลท่าน้ำสำนักสงฆ์ดอนปู่ตา ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร
4. ลำน้ำมูลวัดอนธาตุ ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร
โดยที่ประชุมมีมติประกาศเป็นเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ตาม พรก. ประมง 2558 และพรก. ประมง 2562 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)