นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยคณะประมงอำเภอ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพฯ เข้าเยี่ยมชม SOMBAT NATURAL FARM และฟังการบรรยาย หัวข้อ การเลี้บงปลาอินทรีย์ การเลี้ยงผำ(ไข่น้ำ)และเลี้ยงแหนแดงเพื่อลดต้นทุนอาหาร

ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง คณะกรรมการบริหา.. [2020-03-27 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลูกพันธุ์กุ้งก.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอบุณฑริก ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  พบปะเกษตรกรผู้เลี้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้จัดประชุมนัดหมายคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองเซเป็ด .. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน  ไปตรวจสอบความพร้อมของแหล่งน้ำ พบว่าคณะกรรมการบริหา.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด.. [2020-03-25 ]
อ่านทั้งหมด 

นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยคณะประมงอำเภอ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพฯ เข้าเยี่ยมชม SOMBAT NATURAL FARM และฟังการบรรยาย หัวข้อ การเลี้บงปลาอินทรีย์ การเลี้ยงผำ(ไข่น้ำ)และเลี้ยงแหนแดงเพื่อลดต้นทุนอาหาร 

 เผยเเพร่: 2020-03-25  |  อ่าน: 117 ครั้ง

 

วันนี้ (12 กันยายน 2562) นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยคณะประมงอำเภอ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพฯ เข้าเยี่ยมชม SOMBAT NATURAL FARM และฟังการบรรยาย หัวข้อ การเลี้บงปลาอินทรีย์ การเลี้ยงผำ(ไข่น้ำ)และเลี้ยงแหนแดงเพื่อลดต้นทุนอาหาร สาธิตการใช้ใบหม่อนเลี้ยงปลา และการเพาะพันธุ์ปลาด้วยระบบ mobile hatcheries ตลอดจนการพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการเลี้ยงปลาด้วยระบบอินทรีย์ ซึ่งการเข้าเยี่ยมชมฟาร์มครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสุพรม พวงอินทร์ ประมงจังหวัดยโสธร นำทีมเข้าเยี่ยมชม