นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบอำเภอเหล่าเสือโก้ก อีกหนึ่งอำเภอ ร่วมประชุมคณะกรรมการ กชภอ ณ หอประชุมอำเภอเหล่าเสือโก้ก

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบอำเภอเหล่าเสือโก้ก อีกหนึ่งอำเภอ ร่วมประชุมคณะกรรมการ กชภอ ณ หอประชุมอำเภอเหล่าเสือโก้ก  

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 87 ครั้ง

 

วันที่ 11 กันยายน 2562 นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบอำเภอเหล่าเสือโก้ก อีกหนึ่งอำเภอ ร่วมประชุมคณะกรรมการ กชภอ ณ หอประชุมอำเภอเหล่าเสือโก้ก สรุปรายงานจำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล,คาจิกิ ทั้งสิ้น 4 ตำบล 26 หมู่บ้าน 233 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงเสียหาย 240 ไร่ นำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กชภอ ระดับหมู่บ้าน ตำบล และประกาศหลักเกณฑ์ การช่วยเหลือเยียวยาฯ แจ้งที่ประชุมทราบ เพื่อขอมติในที่ประชุม ในที่ประชุมมอบหมายคณะทำงานตามที่ได้รับแต่งตั้ง ทำการติดตามรวจสอบพื้นที่เสียหาย ส่งเอกสาร กษ 01 ให้อำเภอ ภายในวันที่ 20-30 กันยายน 2562