นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่ม นำคณะประมงอำเภอ ข้าตรวจเยี่ยมกิจกรรมแปลงใหญ่(กุ้งก้ามกราบัวบาน) และสนทนาแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกับคณะกรรมการ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์  (กุ้งก้ามกราม)

ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง คณะกรรมการบริหา.. [2020-03-27 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลูกพันธุ์กุ้งก.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอบุณฑริก ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  พบปะเกษตรกรผู้เลี้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้จัดประชุมนัดหมายคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองเซเป็ด .. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน  ไปตรวจสอบความพร้อมของแหล่งน้ำ พบว่าคณะกรรมการบริหา.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด.. [2020-03-25 ]
อ่านทั้งหมด 

นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่ม นำคณะประมงอำเภอ ข้าตรวจเยี่ยมกิจกรรมแปลงใหญ่(กุ้งก้ามกราบัวบาน) และสนทนาแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกับคณะกรรมการ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์  (กุ้งก้ามกราม) 

 เผยเเพร่: 2020-03-25  |  อ่าน: 117 ครั้ง

 

วันที่ 11 กันยายน 2562  นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่ม นำคณะประมงอำเภอ ประกอบด้วย ประมงอำเภอบุณฑริก ประมงอำเภอดอนมดแดง ประมงอำเภอสิรินธร ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ และประมงอำนาจะหลวย เข้าตรวจเยี่ยมกิจกรรมแปลงใหญ่(กุ้งก้ามกราบัวบาน) และสนทนาแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกับคณะกรรมการ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์  (กุ้งก้ามกราม) ณ ม.มอร์ฟาร์ม ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้รับการต้อนรับจากนายวีระชาติ ภูโปร่ง เจ้าของสถานที่เป็นอย่างดี 
แล้วเสร็จเวลา 14.30 น. เดินทางต่อไปยังจังหวัดยโสธร เพื่อเข้าพบนายสุพรม พวงอินทร์ ประมงจังหวัดยโสธร เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวความคิดการเลี้ยงปลาระบบอินทรีย์ จากนั้นเวลา 15.00 น. เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์ศพก.นายชุมพร ผ่องใส บ้านคำครตา ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พร้อมทั้งฟังการบรรยาย หัวข้อเรื่อง การเลี้ยงปลาตะเพียนอินทรีย์  การลดต้นทุนด้วยการใช้ผำเลี้ยงปลา การแปรรูปปลาส้มจากปลาตะเพียน และการส่งเสริมการตลาดของกลุ่ม ทั้งนี้ความรู้ที่ได้ทางคณะจะนำไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป