นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบอำเภอเหล่าเสือโก้ก ประชุมกำนัน และเกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก บรายงานผลกระทบการเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ ชี้แจงแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมทบทวนโครงการตามแผนปฏิบัต.. [2020-04-08 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสอบถามข้อมูลกับคณะกรรมการแหล่งน.. [2020-04-07 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ติดตาม และมอบอาหารกุ้งก้.. [2020-04-07 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบอำเภอเหล่าเสือโก้ก ประชุมกำนัน และเกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก บรายงานผลกระทบการเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ ชี้แจงแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 92 ครั้ง

 

วันที่ 10 กันยายน 2562 นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบอำเภอเหล่าเสือโก้ก ประชุมกำนัน และเกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก รับรายงานผลกระทบการเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ ชี้แจงแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตรวจเยี่ยมฟาร์มที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย