นายประจักษ์ แสนภักดี ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อม จ.ส.ต.พรสวัสดิ์ ครองบุญ ปลัดเทศบาลตำบลบุ่งไหม และนายสุภกิจ แก้วอุ่นเรือน ผญบ.ม.7 ต.บุ่งไหม ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเบื้องต้นพร้อมเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังเขต ม.7 ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับประมงอำเภอน้ำยืน ร่ว.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอเขื่องใน น ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ฝายคอเพียน้อ.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ทำนบห้วยน้ำก่.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับคณะกรรมการฯแหล่งน้ำจัดสร้างกร่ำเพิ่มเติมและสำร.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับคณะกรรมการฯแหล่งน้ำ ลองพื้นที่สร้างกร่ำเพื่อเป.. [2020-07-13 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธา.. [2020-07-13 ] ระมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ตำบลหนองเหล่า ติดตามเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎ.. [2020-07-13 ] ล ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ผู้รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเขมราฐ ร่วมกับศูนย์ว.. [2020-07-13 ] การประชุมหารือวางแผนการเตรียมจัดงานและลงพื้นที่ดูสถานที่บริเวณที่จัดงา.. [2020-07-10 ] การประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการ.. [2020-07-10 ]
อ่านทั้งหมด 

นายประจักษ์ แสนภักดี ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อม จ.ส.ต.พรสวัสดิ์ ครองบุญ ปลัดเทศบาลตำบลบุ่งไหม และนายสุภกิจ แก้วอุ่นเรือน ผญบ.ม.7 ต.บุ่งไหม ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเบื้องต้นพร้อมเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังเขต ม.7 ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  

 เผยเเพร่: 2020-07-10  |  อ่าน: 195 ครั้ง

 

วันที่ 9 กันยายน 2562 นายประจักษ์ แสนภักดี ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อม จ.ส.ต.พรสวัสดิ์ ครองบุญ ปลัดเทศบาลตำบลบุ่งไหม และนายสุภกิจ แก้วอุ่นเรือน ผญบ.ม.7 ต.บุ่งไหม ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเบื้องต้นพร้อมเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังเขต ม.7 ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ส่งผลให้ปลาที่เลี้ยงได้ทยอยตายเป็นจำนวนมาก เบื้องต้นแนะนำให้เกษตรกรทำการเพิ่มออกซิเจน และเคลื่อนย้ายกระชังออกจากจุดเดิม