นายประจักษ์ แสนภักดี ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อม จ.ส.ต.พรสวัสดิ์ ครองบุญ ปลัดเทศบาลตำบลบุ่งไหม และนายสุภกิจ แก้วอุ่นเรือน ผญบ.ม.7 ต.บุ่งไหม ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเบื้องต้นพร้อมเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังเขต ม.7 ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ]
อ่านทั้งหมด 

นายประจักษ์ แสนภักดี ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อม จ.ส.ต.พรสวัสดิ์ ครองบุญ ปลัดเทศบาลตำบลบุ่งไหม และนายสุภกิจ แก้วอุ่นเรือน ผญบ.ม.7 ต.บุ่งไหม ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเบื้องต้นพร้อมเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังเขต ม.7 ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  

 เผยเเพร่: 2020-03-27  |  อ่าน: 143 ครั้ง

 

วันที่ 9 กันยายน 2562 นายประจักษ์ แสนภักดี ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อม จ.ส.ต.พรสวัสดิ์ ครองบุญ ปลัดเทศบาลตำบลบุ่งไหม และนายสุภกิจ แก้วอุ่นเรือน ผญบ.ม.7 ต.บุ่งไหม ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเบื้องต้นพร้อมเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังเขต ม.7 ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ส่งผลให้ปลาที่เลี้ยงได้ทยอยตายเป็นจำนวนมาก เบื้องต้นแนะนำให้เกษตรกรทำการเพิ่มออกซิเจน และเคลื่อนย้ายกระชังออกจากจุดเดิม