นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเลี้ยงจระเข้น้ำจืด ในพื้นที่อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ]
อ่านทั้งหมด 

นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเลี้ยงจระเข้น้ำจืด ในพื้นที่อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2020-03-27  |  อ่าน: 141 ครั้ง

 

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒ นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ได้รับมอบหมายจากนายสุทิน งามเลิศ นายอำเภอสว่างวีระวงศ์ ให้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเลี้ยงจระเข้น้ำจืด ในพื้นที่อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ร่วมกับนายไวพจน์ เดชมุงคุณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ ตำบลแก่งโดม ตรวจติดตามการเลี้ยงจระเข้น้ำจืดรายนางสายฝน ฟองงาม สถานที่เลี้ยงเลขที่ ๒๕ ม.๙ ต.แก่งโดม พบว่า สถานที่เลี้ยงมีความมั่นคงแข็งแรง อยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำสาธารณะ มีจระเข้ จำนวน ๑ ตัว ครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป. ๑๕)
๒. ร่วมกับนายสมบัติ ธุรีผง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๘ ตำบลท่าช้าง ตรวจติดตามการเลี้ยงจระเข้น้ำจืดรายนายไชยยนต์ หาทรัพย์ สถานที่เลี้ยงเลขที่ ๓๕ ม.๑๘ ต.ท่าช้าง พบว่า สถานที่เลี้ยงมีความมั่นคงแข็งแรง อยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำสาธารณะ จากการตรวจสอบใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป. ๑๕) มีจระเข้น้ำจืดจำนวน ๗๙ ตัว ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ จระเข้น้ำจืดตายเนื่องจากไม่ยอมกินอาหาร และผอมตาย จำนวน ๓ ตัว จึงได้ทำการฝังกลบไว้บริเวณสถานที่เลี้ยง ปัจจุบันคงเหลือจระเข้น้ำจืด จำนวน ๗๖ ตัว ประมงอำเภอจึงแจ้งให้นายไชยยนต์ หาทรัพย์ นำสป.๑๕ ไปแจ้งลดหย่อนจำนวนจระเข้น้ำจืด ณ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่จระเข้น้ำจืดตาย