นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับนางวิไล ชินวังผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.๕ ตำบลท่าช้าง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ นายคมสันต์ แสนคำราง เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับนางวิไล ชินวังผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.๕ ตำบลท่าช้าง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ นายคมสันต์ แสนคำราง เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 106 ครั้ง

 

วันเสาร์ ที่ ๗ เดือนกันยายน ๒๕๖๒  นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับนางวิไล ชินวังผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.๕ ตำบลท่าช้าง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ นายคมสันต์ แสนคำราง เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในพื้นที่หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ไ้ด้รับผลกระทบจากพายุโพดุล และ คาจิกิทำให้บ้านเรือนและผลผลิตด้านการประมงเสียหาย ดังนี้
๑. น้ำท่วมบ่อเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกปลานิลแปลงเพศ จำนวน ๓ บ่อ พื้นที่เสียหาย ๓.๙๔ ไร่ ทำให้มีลูกปลาฯ ขนาด ๕-๗ เซนติเมตร ราคาตัวละ ๒.๕๐ บาท หลุดออกจากบ่อเลี้ยงประมาณ ๓๔,๐๐๐ ตัว คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย ๘๕,๐๐๐ บาท
๒. ปลาที่เลี้ยงในกระชังในแม่น้ำมูล ขนาด ๔-๕ ตัว/กก. ตายและหลุดรอดออกจากระชัง เนื่องจากกระชังขาด และผักตบชวาไหลมาดันกระชังทำให้กระชังพับติดกันปลาไม่สามารถรอยตัวได้ จำนวน ๒๐ กระชัง พื้นที่ความเสียหาย ๐.๑๘๙ ไร่ ผลผลิตเสียหายประมาณ ๓,๒๐๐ กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ ๑๒๘,๐๐๐ บาท