นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ลงสำรวจพื้นที่การเกษตร ของเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน(โพดุลและคาจิกิ) ณ บ้านคันไร่ใต้

การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ]
อ่านทั้งหมด 

นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ลงสำรวจพื้นที่การเกษตร ของเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน(โพดุลและคาจิกิ) ณ บ้านคันไร่ใต้  

 เผยเเพร่: 2020-03-27  |  อ่าน: 55 ครั้ง

 

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ น.นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร พร้อมด้วยนางวิไล อุตส่าห์ เกษตรอำเภอสิรินธร, นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร และผู้นำชุมชน ลงสำรวจพื้นที่การเกษตร ของเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน(โพดุลและคาจิกิ) ณ บ้านคันไร่ใต้ พร้อมสำรวจพื้นที่ริมแม่น้ำมูล ซึ่งน้ำกำลังเอ่อท่วมเพิ่มขึ้นในบริเวณวัดบ้านดอนชี  ต.คันไร่ อ.สิรินธร