นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน รับแจ้งข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเขื่องใน

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน รับแจ้งข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเขื่องใน  

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 46 ครั้ง

 

วันที่ 6 กันยายน 2562 นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน รับแจ้งข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเขื่องใน   ร่วมประชุม คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center (EOC) อำเภอเขื่องใน สรุปผลการปฏิบัติงาน เตรียมการต้อนรับ นายกรัฐมนตรีฯ และขอขอบคุณน้ำใจจากผู้มีจิตใจเอื้อเฟื้อมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มา ณ ที่นี้ครับ