นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง ลงพื้นที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิ

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับประมงอำเภอน้ำยืน ร่ว.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอเขื่องใน น ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ฝายคอเพียน้อ.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ทำนบห้วยน้ำก่.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับคณะกรรมการฯแหล่งน้ำจัดสร้างกร่ำเพิ่มเติมและสำร.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับคณะกรรมการฯแหล่งน้ำ ลองพื้นที่สร้างกร่ำเพื่อเป.. [2020-07-13 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธา.. [2020-07-13 ] ระมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ตำบลหนองเหล่า ติดตามเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎ.. [2020-07-13 ] ล ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ผู้รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเขมราฐ ร่วมกับศูนย์ว.. [2020-07-13 ] การประชุมหารือวางแผนการเตรียมจัดงานและลงพื้นที่ดูสถานที่บริเวณที่จัดงา.. [2020-07-10 ] การประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการ.. [2020-07-10 ]
อ่านทั้งหมด 

นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง ลงพื้นที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิ 

 เผยเเพร่: 2020-07-10  |  อ่าน: 168 ครั้ง

 

วันที่ 5 กันยายน 2562 นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง ลงพื้นที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิ ดังนี้
1. เยี่ยมเยียน ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รายนายวรุต สีห์พิทักษ์เกียรติ ให้ดำเนินการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำและขนย้ายพ่อ แม่พันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
2. เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ นายสุพัฒน์ ศรีพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต4(อุบลราชธานี) ซึ่งศูนย์ฯ ที่ตั้งบ้านกุดกั่ว ม.๓ ต.ดอนมดแดงได้รับผลกระทบน้ำท่วมบ่อปลา และอาคารที่ทำการสำนักงาน
3. ร่วมกับนายวัลลภ สิตานุรักษ์ หัวหน้าชุดฯ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติงานอพยพผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง