นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง ลงพื้นที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิ

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ]
อ่านทั้งหมด 

นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง ลงพื้นที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิ 

 เผยเเพร่: 2020-03-27  |  อ่าน: 90 ครั้ง

 

วันที่ 5 กันยายน 2562 นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง ลงพื้นที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิ ดังนี้
1. เยี่ยมเยียน ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รายนายวรุต สีห์พิทักษ์เกียรติ ให้ดำเนินการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำและขนย้ายพ่อ แม่พันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
2. เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ นายสุพัฒน์ ศรีพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต4(อุบลราชธานี) ซึ่งศูนย์ฯ ที่ตั้งบ้านกุดกั่ว ม.๓ ต.ดอนมดแดงได้รับผลกระทบน้ำท่วมบ่อปลา และอาคารที่ทำการสำนักงาน
3. ร่วมกับนายวัลลภ สิตานุรักษ์ หัวหน้าชุดฯ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติงานอพยพผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง