นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมจากพายุโพดุลและคาจิกิ

การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ]
อ่านทั้งหมด 

นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมจากพายุโพดุลและคาจิกิ 

 เผยเเพร่: 2020-03-27  |  อ่าน: 80 ครั้ง

 

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมจากพายุโพดุลและคาจิกิ พร้อมติดตามให้กำลังใจ และสำรวจศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่อยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม  ในพื้นที่บ้านปากบุ่ง ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจากการสำรวจพื้นที่การเกษตร ของศพก.อ.สิรินธร มีน้ำท่วมขังนาข้าว สำหรับบ่อปลาไม่ได้รับความเสียหาย