นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วย บ้านดอนกลาง  ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเบื้องต้น ณ อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร บ้านดอนกลาง ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ]
อ่านทั้งหมด 

นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วย บ้านดอนกลาง  ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเบื้องต้น ณ อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร บ้านดอนกลาง ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2020-03-27  |  อ่าน: 152 ครั้ง

 

วันที่ 5 กันยายน 2562 นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วย บ้านดอนกลาง  ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเบื้องต้น เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลและคาจิกิ ทำให้กระชังเลี้ยงปลาแตกหักเสียหาย ณ อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร บ้านดอนกลาง ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี