นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร พร้อมด้วยนางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร, เกษตรอำเภอสิรินธร, ปศุสัตว์อำเภอสิรินธร, นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกกาชาด ติดตามพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอำเภอสิรินธร

การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ]
อ่านทั้งหมด 

นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร พร้อมด้วยนางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร, เกษตรอำเภอสิรินธร, ปศุสัตว์อำเภอสิรินธร, นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกกาชาด ติดตามพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอำเภอสิรินธร  

 เผยเเพร่: 2020-03-27  |  อ่าน: 161 ครั้ง

 

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร พร้อมด้วยนางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร, เกษตรอำเภอสิรินธร, ปศุสัตว์อำเภอสิรินธร, นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกกาชาด ติดตามพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอำเภอสิรินธร พร้อมสำรวจความเสียหายด้านการเกษตร และมอบถุงยังชีพให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบในเขตคุ้มแก่งผีหลอก ต.โนนก่อ และบ้านสุ่งช้าง ตำบลคันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี