นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร ที่คาดการณ์ว่าจะได้รับผลกระทบน้ำท่วม ในพื้นที่อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง คณะกรรมการบริหา.. [2020-03-27 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลูกพันธุ์กุ้งก.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอบุณฑริก ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  พบปะเกษตรกรผู้เลี้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้จัดประชุมนัดหมายคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองเซเป็ด .. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน  ไปตรวจสอบความพร้อมของแหล่งน้ำ พบว่าคณะกรรมการบริหา.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด.. [2020-03-25 ]
อ่านทั้งหมด 

นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร ที่คาดการณ์ว่าจะได้รับผลกระทบน้ำท่วม ในพื้นที่อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2020-03-25  |  อ่าน: 73 ครั้ง

 

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ติดตามให้คำแนะนำ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่ายด้านการประมง) ที่คาดการณ์ว่าจะได้รับผลกระทบน้ำท่วม จากพายุโพดุลและคาจิกิ ในพื้นที่อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๓ ราย ดังนี้
๑. นายสงวน จบศรี ม.๒ ต.บุ่งมะแลง ยังไม่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม แต่ต้องเฝ้าระวัง
๒. นายอภิสิทธิ์ จิตรศิริชล ม.๓ ต.บุ่งมะแลง ได้รับผลกระทบน้ำท่วมบ่อปลาเสียหาย จำนวน ๔ บ่อ พื้นที่ ๑ ไร่
๓. นายไพศาล วงศ์ทองดี ม.๒๐ ต.ท่าช้าง ได้รับผลกระทบน้ำท่วมบ่อปลาเสียหาย ๑ บ่อ พื้นที่ ๐.๒๕ ไร่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ติดตามให้คำแนะนำ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่ายด้านการประมง) ที่คาดการณ์ว่าจะได้รับผลกระทบน้ำท่วม จากพายุโพดุลและคาจิกิ ในพื้นที่อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๓ ราย ดังนี้
๑. นายสงวน จบศรี ม.๒ ต.บุ่งมะแลง ยังไม่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม แต่ต้องเฝ้าระวัง
๒. นายอภิสิทธิ์ จิตรศิริชล ม.๓ ต.บุ่งมะแลง ได้รับผลกระทบน้ำท่วมบ่อปลาเสียหาย จำนวน ๔ บ่อ พื้นที่ ๑ ไร่
๓. นายไพศาล วงศ์ทองดี ม.๒๐ ต.ท่าช้าง ได้รับผลกระทบน้ำท่วมบ่อปลาเสียหาย ๑ บ่อ พื้นที่ ๐.๒๕ ไร่