นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.)

ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง คณะกรรมการบริหา.. [2020-03-27 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลูกพันธุ์กุ้งก.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอบุณฑริก ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  พบปะเกษตรกรผู้เลี้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้จัดประชุมนัดหมายคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองเซเป็ด .. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน  ไปตรวจสอบความพร้อมของแหล่งน้ำ พบว่าคณะกรรมการบริหา.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด.. [2020-03-25 ]
อ่านทั้งหมด 

นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.)  

 เผยเเพร่: 2020-03-25  |  อ่าน: 77 ครั้ง

 

วันอังคารที่ 4 เดือนกันยายน 2562 เวลา 15.00 น. นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และได้เข้า  ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเภอ( ก.ช.ภ.อ.) ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายสุทิน งามเลิศ นายอำเภอสว่างวีระวงศ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
โดยวันนี้คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยของอำเภอสว่างวีระวงศ์ ซึ่งพบว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน"โพดุล" และพายุระดับ 3 (โซนร้อน) "คาจิกิ" ทำให้มีน้ำท่วมขังไร่นา โดยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติม ดังนี้
1. ตำบลแก่งโดม หมู่ที่ 10
2. ตำบลท่าช้าง หมู่ที่ 2,4,12,15,17,20,19
3. ตำบลสว่าง หมู่ที่ 2,5,6,8,10,11,12
สำหรับพื้นที่ด้านการประมงในวันนี้มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ ดังนี้
1. ตำบลท่าช้าง ม.๒๐ จำนวน 1 ราย
2. ตำบลบุ่งมะแลง ม.3 จำนวน 1 ราย