นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอสิรินธรกรณีฉุกเฉิน (ก.ช.ภ.อ.สิรินธร) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอสิรินธรกรณีฉุกเฉิน (ก.ช.ภ.อ.สิรินธร) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 117 ครั้ง

 

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอสิรินธรกรณีฉุกเฉิน (ก.ช.ภ.อ.สิรินธร) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒โดยมีนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานการประชุม   
โดยวันนี้คณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณาประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยของอำเภอสิรินธร ซึ่งพบว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน"โพดุล" และพายุระดับ ๓ (โซนร้อน) "คาจิกิ" ทำให้มีน้ำท่วมขังไร่นา สำหรับผลกระทบด้านการประมงแจ้งสำรวจความเสียหายในเบื้องต้น พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบประกอบด้วย
1) ตำบลโนนก่อ จำนวน 2 หมู่บ้าน
2) ตำบลคันไร่ จำนวน 12 หมู่บ้าน