นายแหลมทอง เอมโอฐษ์ ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ติดตามพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอำเภอพิบูลมังสาหารรวมถึงการเลี้ยงปลาในกระชัง พร้อมมอบอาหารและเครื่องดื่มให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

นายแหลมทอง เอมโอฐษ์ ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ติดตามพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอำเภอพิบูลมังสาหารรวมถึงการเลี้ยงปลาในกระชัง พร้อมมอบอาหารและเครื่องดื่มให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ 

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 104 ครั้ง

 

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.นายฤทธิ์สรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร มอบหมายให้นายสวาท. นนท์พละ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหารและนายแหลมทอง เอมโอฐษ์ ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ติดตามพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอำเภอพิบูลมังสาหารรวมถึงการเลี้ยงปลาในกระชังพร้อมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิกมอบอาหารและเครื่องดื่มให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบวันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.นายฤทธิ์สรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร มอบหมายให้นายสวาท. นนท์พละ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหารและนายแหลมทอง เอมโอฐษ์ ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ติดตามพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอำเภอพิบูลมังสาหารรวมถึงการเลี้ยงปลาในกระชังพร้อมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิกมอบอาหารและเครื่องดื่มให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ