นายชำนาญ พริ้วกลาง หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บ้านบ่อเสียว บ้านท่าบ่อแบง ต.ขามเปี๋ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ]
อ่านทั้งหมด 

นายชำนาญ พริ้วกลาง หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บ้านบ่อเสียว บ้านท่าบ่อแบง ต.ขามเปี๋ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2020-03-27  |  อ่าน: 202 ครั้ง

 

วันที่ 4 กันยายน 2562  เวลา 06.00 น.นายชำนาญ พริ้วกลาง หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  โดยทำการอพยพราษฏร และลำเลียงสิ่งของออกจากพื้นที่ประสบภัย ณ บ้านบ่อเสียว บ้านท่าบ่อแบง ต.ขามเปี๋ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เวลา 06.00 น.นายชำนาญ พริ้วกลาง หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  โดยทำการอพยพราษฏร และลำเลียงสิ่งของออกจากพื้นที่ประสบภัย ณ บ้านบ่อเสียว บ้านท่าบ่อแบง ต.ขามเปี๋ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี