นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชั้น 2 และวันที่ 3 กันยายน 2562 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชั้น 2 และวันที่ 3 กันยายน 2562 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 59 ครั้ง

 

วันที่ 2 เดือนกันยายน 2562 นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชั้น 2 และวันที่ 3 กันยายน 2562 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ แจ้งข้อราชการดงนี้ครับ 1.สิ้นสุดประกาศงดจับสัตว์น้ำฤดูวางไข่ 2. เครื่องมือประมงผิดกฏหมายและการทำการประมงผิดกฏหมายตามพระราชกำหนดการประมง ปี 2558  3.การรายงานข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยด้านประมง 4.แจ้งเลื่อนกำหนดส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ถวายในหลวง ปี 2562 (รายเก่า ปี 2561) จากเดิมวันที่ 6 กันยายน 2562 เลื่อนเป็นวันที่ 27 กันยายน 2562 (วัน เวลา สถานที่ตามเดิม) ณ หอประชุมอำเภอเขื่องใน  และบ่าย ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชั้น 2 ผลกระทบจากพายุโซนร้อน"โพดุล" และพายุระดับ ๓ (โซนร้อน) "คาจิกิ" ทำให้มีน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร ถนน และชุมชน โดยเบื้องต้นได้รับความเสียหาย 10 ตำบล 40 หมู่บ้าน พื้นที่ประสบภัย 12,400 ไร่ 1,106 ครัวเรือน ยังไม่มีรายงานความเสียหายด้านประมง ด้าปศุสัตว์ ในที่ประชุมมีมติเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบความเสียหายตามลำดับควันที่ 2 เดือนกันยายน 2562 นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชั้น 2 และวันที่ 3 กันยายน 2562 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ แจ้งข้อราชการดงนี้ครับ 1.สิ้นสุดประกาศงดจับสัตว์น้ำฤดูวางไข่ 2. เครื่องมือประมงผิดกฏหมายและการทำการประมงผิดกฏหมายตามพระราชกำหนดการประมง ปี 2558  3.การรายงานข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยด้านประมง 4.แจ้งเลื่อนกำหนดส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ถวายในหลวง ปี 2562 (รายเก่า ปี 2561) จากเดิมวันที่ 6 กันยายน 2562 เลื่อนเป็นวันที่ 27 กันยายน 2562 (วัน เวลา สถานที่ตามเดิม) ณ หอประชุมอำเภอเขื่องใน  และบ่าย ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชั้น 2 ผลกระทบจากพายุโซนร้อน"โพดุล" และพายุระดับ ๓ (โซนร้อน) "คาจิกิ" ทำให้มีน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร ถนน และชุมชน โดยเบื้องต้นได้รับความเสียหาย 10 ตำบล 40 หมู่บ้าน พื้นที่ประสบภัย 12,400 ไร่ 1,106 ครัวเรือน ยังไม่มีรายงานความเสียหายด้านประมง ด้าปศุสัตว์ ในที่ประชุมมีมติเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบความเสียหายตามลำดับค