นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์  ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และได้เข้า  ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเภอ( ก.ช.ภ.อ.) ครั้งที่ 1/2562

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับประมงอำเภอน้ำยืน ร่ว.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอเขื่องใน น ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ฝายคอเพียน้อ.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ทำนบห้วยน้ำก่.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับคณะกรรมการฯแหล่งน้ำจัดสร้างกร่ำเพิ่มเติมและสำร.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับคณะกรรมการฯแหล่งน้ำ ลองพื้นที่สร้างกร่ำเพื่อเป.. [2020-07-13 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธา.. [2020-07-13 ] ระมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ตำบลหนองเหล่า ติดตามเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎ.. [2020-07-13 ] ล ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ผู้รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเขมราฐ ร่วมกับศูนย์ว.. [2020-07-13 ] การประชุมหารือวางแผนการเตรียมจัดงานและลงพื้นที่ดูสถานที่บริเวณที่จัดงา.. [2020-07-10 ] การประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการ.. [2020-07-10 ]
อ่านทั้งหมด 

นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์  ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และได้เข้า  ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเภอ( ก.ช.ภ.อ.) ครั้งที่ 1/2562 

 เผยเเพร่: 2020-07-10  |  อ่าน: 192 ครั้ง

 

วันอังคารที่ 3 เดือนกันยายน 2562 เวลา 16.00 น. นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์  ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และได้เข้า  ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเภอ( ก.ช.ภ.อ.) ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายอำนวย  ทองรินทร์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอเดชอุดม  เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม
โดยวันนี้ ร่วมกันพิจารณาประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยของอำเภอเดชอุดมมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน"โพดุล" และพายุระดับ ๓ (โซนร้อน) "คาจิกิ" ทำให้มีน้ำท่วมขังไร่นา ถนน การขนย้ายราษฎรออกจากพื้นที่ พื้นที่การเกษตร ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ส่วนด้านปศุสัตว์ ประมง ยังไม่มีรายงาน คาดว่าวันที่ 4 กันยายน 2562 ทางผู้นำหมู่บ้านจะส่งรายงานให้ทราบ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบประกอบด้วย
1.ตำบลตบหู
2.ตำบลกลาง
3.ตำบลท่าโพธิ์ศรี
4.ตำบลโนนสมบูรณ์
5.ตำบลโพนงาม
6.ตำบลเมืองเดช