.นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์ ประมงอำเภอน้ำยืน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ " การประมง " แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ตามโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ]
อ่านทั้งหมด 

.นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์ ประมงอำเภอน้ำยืน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ " การประมง " แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ตามโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 เผยเเพร่: 2020-03-27  |  อ่าน: 87 ครั้ง

 

วันที่ 27 , 29 ส.ค.62 เวลา 11.00 - 12.00 น.นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์ ประมงอำเภอน้ำยืน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ " การประมง " แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ตามโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 29 สิงหาคม  2562 โดยมีนายบารมี  กองวงสา ปลัดอำเภอน้ำยืน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม รุ่นละ 250 คนวันที่ 27 , 29 ส.ค.62 เวลา 11.00 - 12.00 น.นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์ ประมงอำเภอน้ำยืน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ " การประมง " แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ตามโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 29 สิงหาคม  2562 โดยมีนายบารมี  กองวงสา ปลัดอำเภอน้ำยืน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม รุ่นละ 250 คน