นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์ ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมสัญจรกำนัน  ผู้ใหญ่บ้านพร้อมหัวหน้าราชการ/องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษาในเขตตำบลโซง

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์ ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมสัญจรกำนัน  ผู้ใหญ่บ้านพร้อมหัวหน้าราชการ/องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษาในเขตตำบลโซง 

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 47 ครั้ง

 

วันที่ 29 สิงหาคม 2562   13.00 น. นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์ ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมสัญจรกำนัน  ผู้ใหญ่บ้านพร้อมหัวหน้าราชการ/องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษาในเขตตำบลโซง เพื่อปรึกษาข้อราชการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนราษฎรตำบลโซง ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านน้อยตาหวาน ต.โซง ซึ่งได้ชี้แจงรายละเอียดและข้อราชการต่างๆ ดังนี้  
1.การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกรณีเกิดภัยพิบัติ
2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3. การกำหนดพื้นที่เพื่อจัดทำเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ
4 . การขอความเห็นชอบที่ประชุมเพื่อเสนอแหล่งน้ำที่เหมาะสมในการจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันสำคัญต่างๆของจังหวัด