นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ปฏิบัติราชการในพื้นที่ ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมหารือวางแผนการเตรียมจัดงานและลงพื้นที่ดูสถานที่บริเวณที่จัดงา.. [2020-07-10 ] การประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการ.. [2020-07-10 ] ประมงอำเภอเดชอุดมเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คร.. [2020-07-10 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ ดำเนินการปล่อยพันธ์.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำทิ้งของโรงงาน บริษัท อ.. [2020-07-08 ] การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจน ตามโครงการ "ครัวเรือนพ้นจน คนอุบล.. [2020-07-08 ] ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์,และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ  หาช.. [2020-07-08 ] ระมงอำเภอสิรินธร ร่วมพิธีเปิดงานตลาดต้องชม "ตลาดเมืองเรืองแสง" พร้อมเย.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ ต.สีวิเชียร สำรวจตรวจสอบการดำเนินกิจการเพา.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 .. [2020-07-08 ]
อ่านทั้งหมด 

นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ปฏิบัติราชการในพื้นที่ ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2020-07-08  |  อ่าน: 163 ครั้ง

 

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ปฏิบัติราชการในพื้นที่ ตำบลค้อทอง ดังนี้ครับ 1. ร่วมกับนายสง่า หาญกล้า นายก อบต.ค้อทอง สำรวจแหล่งน้ำลำห้วยส้มป่อย ม.5 บ้านส้มป่อย ซึ่งมีความเหมาะสม และมีความพร้อมในการจัดงานเนื่องในโอกาสวันสำคัญ, งานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำฯ  2. ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ สำรวจแหล่งน้ำลำห้วยเลิงสะปัง ม.8, 11 บ้านนาโพธิ์ พบว่ามีบ่อน้ำที่ขุดโดยงบประมาณกรมประมงพื้นที่ 17 ไร่ ส่วนเลิงสะปังชาวบ้านกำหนดพื้นที่บางส่วนเป็นเขตอนุรักษ์ฯ 2 แห่ง  ในขณะทำการสำรวจ พบเครื่องมือทำการประมงในเขตอนุรักษ์ฯ จึงทำการยึดเครื่องมือดังกล่าวคือ แห 2 ปากและได้นำส่งของกลางแก่ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์หาเจ้าของบันทึกตักเตือน หากกระทำอีกจะดำเนินตามกฏหมาย   3. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพระพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินี ณ วัดส้มป่อย ม.5 ตำบลค้อมอง