นางเสาวณี แสนโคก ประมงอำเภอเขื่องในร่วมเป็นเกียรติและให้ความรู้ในงานวันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2560 ณ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ เเม่น้ำชีบริเวณท่าน้ำวัดบ้านแดงหม้อ

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

นางเสาวณี แสนโคก ประมงอำเภอเขื่องในร่วมเป็นเกียรติและให้ความรู้ในงานวันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2560 ณ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ เเม่น้ำชีบริเวณท่าน้ำวัดบ้านแดงหม้อ 

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 877 ครั้ง

 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 07.00 น. นางเสาวณี แสนโคก ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วยนายสุวิทย์ พัชนี นักวิชาการประมง ร่วมเป็นเกียรติและให้ความรู้ในงานวันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2560 ณ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ เเม่น้ำชีบริเวณท่าน้ำวัดบ้านแดงหม้อ หมู่ที่ 1 ตำบลเเดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธ์ุสัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี) จำนวน 100,000 ตัว และกลุ่มชาวประมงผู้หาปลารวบรวมทุ่นทรัพย์ซื้อพันธุ์ปลาบึก ปลาเทโพ และปลาสวาย ร่วมปล่อยด้วย และภายในงานวันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำมีกิจกรรม ดังนี้
1. ทำบุญตักบาตร เลี้ยงพระ แผ่เมตตาและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ
2. การแข่งขันทอดแห่บก
3. การแข่งขันตีโปงลอยน้ำ
4. การแข่งขันดำน้ำ
5. การแข่งขันชกมวยทะเล
การจักงานมีผู้ร่วมงานทั้งเด็กเล็ก วัยรุ่นหนุ่มสาว ผู้ใหญ่ ผู้เฒ่าผู้แก่ ซึ่งทุกคนต่างนำพันธุ์สัตว์น้ำนานาพรรณ ที่หาได้ใส่กระป๋อง ถังน้ำ มาร่วมปล่อยพร้อมทั้งปลูกฝังเยาวชนรุ่นลูกหลานให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ำ เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ให้มีความกินดี อยู่ดี และความสุขตลอดไป