นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ตัวแทนประมงจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ประเมินและจัดระดับการพัฒนา ศพก.

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ตัวแทนประมงจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ประเมินและจัดระดับการพัฒนา ศพก. 

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 658 ครั้ง

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:30 น.นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ตัวแทนประมงจังหวัดอุบลราชธานี เดินทางพร้อมคณะนายเสน่ห์  ในจิตร รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอน้ำขุ่น เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น, เกษตรกรต้นแบบ เครือข่าย ศพก. และเกษตรกรตำบลตาเกา ลงพื้นที่ประเมินและจัดระดับการพัฒนา ศพก.โดยมี นายเมา โงนเงิน เกษตรกรต้นแบบ และคณะกรรมการ ศพก. เป็นผู้นำเสนอข้อมูล และรายงานการดำเนินงานของ ศพก. ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี