ประมงอุบล ร่วมประชุมการใช้งานระบบ Fisherman Shop By Fisherman สำหรับร้านค้า Fisherman Shop หรือร้านค้าทั่วไป


[2023-05-30] ประมงอุบล ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สำนักงานประมงจัง.. [2023-05-30] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดประมงจังหวัด รอ.. [2023-05-29] ประมงอุบลฯ มอบปัจจัยการผลิตให้แก่โรงเรียนเพียงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิ.. [2023-05-27] ประมงอุบล ร่วมอบเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงปลาซิวหางแดง (Rasbora borap.. [2023-05-26] ประมงอุบล ติดตามงาน ตามโครงการที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณจังหวัดอุบลรา.. [2023-05-26] ประมงอุบล ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ระดับเขต ภาคตะวันออกเ.. [2023-05-26] ประมงอบุลฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และเทคน.. [2023-05-26] ประมงอุบล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for.. [2023-05-25] ประมงอุบลฯ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตปลานิลในกระชังแบบครบวงจ.. [2023-05-25] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนัลสนุนองค์ความรู้และเทคนิคกา.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอุบล ร่วมประชุมการใช้งานระบบ Fisherman Shop By Fisherman สำหรับร้านค้า Fisherman Shop หรือร้านค้าทั่วไป 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

   วันนี้ (24 มีนาคม 2566) นางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุม ใช้งานระบบ Fisherman Shop By Fisherman สำหรับร้านค้า Fisherman Shop หรือร้านค้าทั่วไป ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

   การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อการถ่ายทอดการใช้งานระบบ Fisherman Shop By Fisherman สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัด สำหรับผู้ขาย และสำหรับผู้ซื้อ โดยระบบดังกล่าวจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายน 2566 นี้