ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมบูรณาการงานโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน (ศูนย์สารภี) กิจกรรมที่ 2


[2022-08-16] ประมงอำเภอ ตรวจติดตาม พื้นที่น้ำท่วม ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอ.. [2022-08-16] “สุวัฒน์” ฟาร์มปลากัด สร้างอาชีพ.. [2022-08-16] การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงอย.. [2022-08-16] ประมงอุบลฯ ลุยเตรียมสถานที่ สำหรับจัดแสดงนิทรรศการด้านการประมง เนื่องใ.. [2022-08-16] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำชุดข้อมูลตามประเด็นปัญหาสำคัญของจังห.. [2022-08-16] ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์.. [2022-08-16] ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิร.. [2022-08-16] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประวัติ พระบรมราชิน.. [2022-08-16] ประมงอำเภอโพธิ์ไทรร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติ.. [2022-08-16] ประมงเขื่องในร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิน.. อ่านทั้งหมด 

 ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมบูรณาการงานโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน (ศูนย์สารภี) กิจกรรมที่ 2 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


 ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมบูรณาการงานโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน (ศูนย์สารภี) กิจกรรมที่ 2
     วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมบูรณาการงานโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน (ศูนย์สารภี) กิจกรรมที่ 2 ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลโครงการของหน่ายงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี 
     โดยนายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรรม
     ซึ่งในวันนี้ ประมงอำเภอได้รับหน้าที่เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ฝึกอบรมอาชีพ เรื่องการเลี้ยงปลา โดยเฉพาะการเลี้ยงปลาในกระชังบก การสร้างอาหารปลาจากวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น การทำกองฟางหมักมูลสัตว์ การทำอาหารจากหญ้าเนเปีย รวมทั้งสาธิตวิธีการเลี้ยงปลาในกระชังบก ให้แก่เกษตรกรรุ่นที่ 5 ที่เข้าร่วมโครงการฯ จากอำเภอสิรินธร อำเภอบุณฑริก อำเภอโขงเจียม อำเภอวารินชำราบ รวมทั้งสิ้น จำนวน 20 ราย ได้นำความรู้ ทักษะที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว  ณ ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี