ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การทำฟาร์มอนุบาลลูกปลให้ได้มาตราฐาน จีเอพี (GAP)


[2022-08-16] ประมงอำเภอ ตรวจติดตาม พื้นที่น้ำท่วม ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอ.. [2022-08-16] “สุวัฒน์” ฟาร์มปลากัด สร้างอาชีพ.. [2022-08-16] การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงอย.. [2022-08-16] ประมงอุบลฯ ลุยเตรียมสถานที่ สำหรับจัดแสดงนิทรรศการด้านการประมง เนื่องใ.. [2022-08-16] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำชุดข้อมูลตามประเด็นปัญหาสำคัญของจังห.. [2022-08-16] ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์.. [2022-08-16] ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิร.. [2022-08-16] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประวัติ พระบรมราชิน.. [2022-08-16] ประมงอำเภอโพธิ์ไทรร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติ.. [2022-08-16] ประมงเขื่องในร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิน.. อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การทำฟาร์มอนุบาลลูกปลให้ได้มาตราฐาน จีเอพี (GAP) 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การทำฟาร์มอนุบาลลูกปลให้ได้มาตราฐาน จีเอพี (GAP)
28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.
น.ส.ปวริศา บุตรนามท้าว
ประมงอำเภอโพธิ์ไทร
ลงพื้นที่อำเภอกุดข้าวปุ้นเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การทำฟาร์มอนุบาลลูกปลา ที่ดีให้ได้มาตราฐาน จีเอพี (GAP) และการออกหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ(FMD) แก่ นายฤทธิรงษ์ เรืองแสน
85 หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
จากการลงพื้นที่พบว่า
ช่วงนี้มียอดจองลูกปลาจากเกษตรกรในพื้นที่เดือนละ 15,000-20,000 ตัว โดยปลาที่จำหน่ายมี ปลานิล ปลาตะเพียน