ประมงอำเภอน้ำยืน ดำเนินการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้  ประชุม/อบรมชี้แจงมาตรฐาน จีเอพี มกษ. ๗๔๓๖-๒๕๖๓ ให้กับเกษตรกร อำเภอน้ำยืน


[2022-08-16] ประมงอำเภอ ตรวจติดตาม พื้นที่น้ำท่วม ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอ.. [2022-08-16] “สุวัฒน์” ฟาร์มปลากัด สร้างอาชีพ.. [2022-08-16] การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงอย.. [2022-08-16] ประมงอุบลฯ ลุยเตรียมสถานที่ สำหรับจัดแสดงนิทรรศการด้านการประมง เนื่องใ.. [2022-08-16] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำชุดข้อมูลตามประเด็นปัญหาสำคัญของจังห.. [2022-08-16] ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์.. [2022-08-16] ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิร.. [2022-08-16] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประวัติ พระบรมราชิน.. [2022-08-16] ประมงอำเภอโพธิ์ไทรร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติ.. [2022-08-16] ประมงเขื่องในร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิน.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอน้ำยืน ดำเนินการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้  ประชุม/อบรมชี้แจงมาตรฐาน จีเอพี มกษ. ๗๔๓๖-๒๕๖๓ ให้กับเกษตรกร อำเภอน้ำยืน 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


ประมงอำเภอน้ำยืน ดำเนินการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้  ประชุม/อบรมชี้แจงมาตรฐาน จีเอพี มกษ. ๗๔๓๖-๒๕๖๓ ให้กับเกษตรกร อำเภอน้ำยืน
    วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์ ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ ดำเนินการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู็  ประชุม/อบรมชี้แจงมาตรฐานจีเอพี มกษ.๗๔๓๖-๒๕๖๓ ให้กับเกษตรกรอำเภอน้ำยืน  ณ ศาลากลางบ้าน สุขวัฒนา ม.2 ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จำนวน  10 ราย และบ้านหนองบัวพัฒนา ต.โดมประดิษฐ์  อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน 8 ราย รวมเสริมสร้างองค์ความรู้ฯ  จำนวน  18 ราย