ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมประกอบพิธีเปิดกิจกรรม "ชุมชนคนทำเทียน อำเภอม่วงสามสิบ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา" ณ วัดหนองขุ่น ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ


[2022-08-16] ประมงอำเภอ ตรวจติดตาม พื้นที่น้ำท่วม ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอ.. [2022-08-16] “สุวัฒน์” ฟาร์มปลากัด สร้างอาชีพ.. [2022-08-16] การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงอย.. [2022-08-16] ประมงอุบลฯ ลุยเตรียมสถานที่ สำหรับจัดแสดงนิทรรศการด้านการประมง เนื่องใ.. [2022-08-16] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำชุดข้อมูลตามประเด็นปัญหาสำคัญของจังห.. [2022-08-16] ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์.. [2022-08-16] ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิร.. [2022-08-16] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประวัติ พระบรมราชิน.. [2022-08-16] ประมงอำเภอโพธิ์ไทรร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติ.. [2022-08-16] ประมงเขื่องในร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิน.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมประกอบพิธีเปิดกิจกรรม "ชุมชนคนทำเทียน อำเภอม่วงสามสิบ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา" ณ วัดหนองขุ่น ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ  


  วันอังคารที่ 28 มิ.ย. 2565 เวลา 06.30 น. นายธงชัย  ชาตำแย ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมประกอบพิธีเปิดกิจกรรม "ชุมชนคนทำเทียน อำเภอม่วงสามสิบ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา" ณ วัดหนองขุ่น ต.ยางโยภาพ โดย พระครูจารุปริยัติการ รองเจ้าคณะอำเภอม่วงสามสิบ ประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุพล ผิวทวี รักษาราชการแทนนายอำเภอม่วงสามสิบ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประชาชน ร่วมประกอบพิธีเปิดกิจกรรม ซึ่งจะมีกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสาน เรียนรู้การทำเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์อำเภอม่วงสามสิบ ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2565 (12 วัน) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ  วัดหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ